KHÔNG GIAN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

GEORGE R. BROWN CONVENTION CENTER

1001 Avenida De Las Americas, Houston, Texas 77010 Hoa Kỳ


Không gian tòa nhà

Không gian các phòng hội nghị

Trụ sở chính

11111 Katy Freeway, Suite 910, Houston, Texas 77079 

Email

admin@vbi.global


Mạng xã hội

Google Group

Facebook

YouTube


Chính sách nhân sự

Quick links

Member resource groups