TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

_________________

Cơ hội tài trợ và đồng hành cùng sự kiện VBI Global 2024, với sự lan tỏa về sự kiện trên nhiều kênh truyền thông tại Việt Nam, tại cộng đồng Việt Nam tại Hải Ngoại, cũng như trong các cộng đồng kinh doanh tại Houston, Texas và nhiều tiểu bang trên nước Mỹ. Đặc biệt, có sự hỗ trợ truyền thông đến hơn 10000 công ty Mỹ  thông qua các tổ chức như Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hoa Kỳ (SBA), Cục quản lý Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ của Hoa Kỳ (SBA) Văn phòng Thương Mại Quốc Tế Thị Trưởng thành phố Houston.

Liên hệ về tài trợ cho sự kiện: sponsor@vbi.global hoặc admin@vbi.global

Download Thông Chi Tiết tài trợ

SỰ KIỆN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA NHIỀU TÒA BÁO VÀ HÃNG TIN TỨC

Trụ sở chính

11111 Katy Freeway, Suite 910, Houston, Texas 77079 

Email

admin@vbi.global


Mạng xã hội

Google Group

Facebook

YouTube


Chính sách nhân sự

Quick links

Member resource groups